Monday, February 9, 2009

Sejarah Yahudi dalam Al Quran (1)Petikan berikut diambil dari buku Sejarah Pemikiran Islam 1 untuk dikongsi bersama mengenali lebih mendalam bangsa yang telah dilaknat Allah. Sejarah bangsa Yahudi bermula dengan agama Judaisme yang lahir pada 2500 tahun dahulu pada 458 sebelum Masihi. Al Quran banyak menceritakan perihal umat Yahudi yang membunuh Nabi mereka. hampir semua Nabi-Nabi yang disebut dalam al Quran adalah daripada Bani Israil melainkan Nabi Muhammad SAW daripada keturunan bangsa Arab.


Orang Yahudi sangat keras permusuhan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah.Allah telah berfirman bermaksud:

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikut agama mereka" (al Baqarah,120).


Dalam surah alIsrak ayat 1 hingga 7 menceritakan dan meramalkan perkara yang sangat penting yang telah terjadidan akan terjadi pada akhir zaman. kenyataan surah alIsrak itu merupakan suatu mukjizat besar yang mempunyai perhubungan rapat dengan gerakan Zionisme, Illuminati serta rancangan mereka untuk menguasi dunia.


Menurut ayat tersebut Bani Israil akan membuat kerosakan di muka bumi ini dua kali. Mereka akan melakukan kesombongan yang amat besar. Pada hukuman Allah yang pertama, Allah mengutuskan tentera hambanya (orang mukmin) yang mempunyai kekuatan yang besar mengeluarkan orang Yahudi daripada kubu-kubu mereka di Madinah, Khaibar, Taima' serta menghancurkan kubu-kubu pertahanan bani Quraidhaz dan Bani AnNadhir. Orang Yahudi telah diusir pada hukuman yang pertamadari seluruh bumi Hijaz. Senario ini dirakam di dalam surah alHasyar:2. Pada zaman Khalifah pertama, Umar ibn Khatab telah membebaskan Palestin daripada Kerajaan Rom dan memasuki Masjidil Aqsa.


Ayat keenam surah alIsrak menyebut tentang kerosakan dan kesombongan buat kali kedua. Allah berfirman yang bermaksud:

"Dan kami jadikan kamu (Yahudi) kelompok yang lebih besar"(AlIsrak,6)

Kini Yahudi berdiri dibelakang kuasa ekonomi, militari dan politik antarabangsa tamadun Barat Moden Sekular membentuk pakatan Illuminati yang berperanan sebagai pemodal elit antarabangsa. Mereka melakukan berbagai perbuatan yang paling jahat dan keji menyebabkan segala macam penyeksaan dan penderitaan kepada bangsa lain. Seterusnya Allah berfirman yang bermaksud:

"Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua (kami datangkan orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan untuk memasuki masjid, sebagaimana mereka telah memasukinya pada pertama kali, dan untuk membinasakan habis-habisan apa saja yang kamu kuasai"(AlIsrak, 7)


BERSAMBUNG ........

No comments:

Post a Comment